Steeds meer coöperaties vertrouwen Zon&Co hun projecten toe en vragen ons hun zonnestroomprojecten uit te voeren. De financiering van deze projecten wordt onder andere via de zogenaamde Postcoderoos of SDE+ regeling gewaarborgd. Het is bijzonder om met de verschillende coöperaties samen te werken. De wil en het enthousiasme om een project in een wijk of buurt te laten slagen is groot. Het vraagt een lange adem en veel geduld, maar het realiseren van zonnepanelen via postcoderoos en SDE+ blijkt meer dan de moeite waard!

Eind juni 2016 ruim 2.000 zonnepanelen
Eind juni staat onze teller op ruim 2.000 zonnepanelen. Ons installatieteam heeft dan opgeteld ruim 2.000 zonnepanelen voor coöperaties geplaatst. Grote daken van bedrijven, loodsen, sportvoorzieningen of scholen zijn door ons volgelegd met zonnepanelen. Buurtbewoners investeren in zonnepanelen en de stroom wordt afgenomen door de gebruikers van het gebouw. De opbrengst van de zonne-energie gaat weer terug naar de eigenaren van de panelen. Een interessante optie voor mensen die willen investeren in schone energie, maar zelf geen geschikt dak hebben.

Coöperatie projecten Zon&Co
Inmiddels is een groot aantal projecten afgerond en wordt ruim geprofiteerd van de zon. Zon&Co leverde projecten in onder andere Castricum, Heemstede, diverse wijken in Amsterdam en Haarlem op. Daarnaast plaatsten we zonnepanelen op de Praxis bij het Westerpark, het IJburg College en een Sporthal in Heemstede.

Zonnepanelen op Praxis Westerpark
Op het dak van de Praxis aan de van Slingelandtstraat bij het Westerpark in Amsterdam heeft Zon&Co 352 zonnepanelen gelegd. De coöperatie GWL Ecostroom is initiatiefnemer van het project. Deelnemers zijn bewoners rond het terrein van de Gemeente Waterleidingen in Amsterdam, het zogenaamde GWL- terrein.

Zonnepanelen op IJburg College
Voor het grootste coöperatieve zonnesysteem van Amsterdam installeerde Zon&Co in juni 2015 480 zonnepanelen op het dak van het IJburg College. Coöperatie Oosterlicht is opdrachtgever.

Zonnepanelen op Sporthal Heemstede
In Heemstede hebben wij 192 panelen op de Sporthal aan de Sportparklaan geplaatst. Dit was ons vierde coöperatie-project voor Zon op Heemstede. We plaatsten eerder zonnestroominstallaties op grote geschikte daken in de gemeente: bijvoorbeeld van een schoolgebouw, van een schuur bij de stadsboerderij, Zonnepanelen op een muziekschool en van een gymzaal.

Meer informatie?
Wil je meer weten over onze coöperatieprojecten of overweeg je een project door ons laten uitvoeren? Kijk op onze site voor referenties of neem contact op.