Haalbaarheidsonderzoek zonne-energie

Zon&Co geeft onafhankelijk advies over de zakelijke toepassing van zonne-energie binnen uw organisatie. Wij baseren ons advies op ervaring met onze eigen projecten, met onderhoud van systemen en de aanpassing van projecten van anderen. U kunt van ons een degelijk voorstel verwachten. Over elke situatie wordt goed nagedacht. Streven is een duurzaam kwaliteitssysteem met een maximale opbrengst.

Wij leveren de volgende adviesproducten

Haalbaarheidsonderzoek voor een enkelvoudig dak of terrein; voor bedrijven, energiecoöperaties en VVE’s
Haalbaarheidsonderzoek op hoofdlijnen voor meerdere daken of terreinen; voor bedrijven met meerdere panden, Gemeentes, Energiecoöperaties.
Stappenplan en technische en financiële haalbaarheid zonne-energie; voor Vereniging Van Eigenaren
Opzetten projectplan; zoeken naar geschikt dak, mobiliseren postcoderoos bewoners, exploitatiebegroting en contracten
Opstellen Programma van Eisen en Bestek, ondersteuning bij de aanbesteding en gunning, bouwbegeleiding en oplevering.
wij begeleiden u met de meer innovatieve ontwikkelingen zoals: energie-opslag, dynamisch laden van uw elektrisch wagenpark, verhogen eigen verbruik (smart grid), etc