duurzaam investeren EIA In 2016 is het voor bedrijven heel aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen. Zowel organisaties met grote als kleine elektriciteitsaansluitingen profiteren van voordeel. Bedrijven kunnen gebruik maken van Energie Investeringsaftrek EIA of van Subsidie SDE+ 2016. Beide regelingen zijn gunstiger dan vorig jaar. Hoe dan ook voordeel voor bedrijven dus.

Energie Investeringsaftrek EIA verhoogt naar 58%
Bedrijven kunnen fiscaal voordeel behalen door te investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Zonnepanelen staan op de Energielijst 2016. Het aftrekpercentage gaat dit jaar omhoog van 41,5 procent naar 58 procent. Hierdoor ontstaat een netto voordeel van ongeveer 14 procent voor EIA aanvragers. De EIA is een fiscale regeling van het ministerie van Economische Zaken. Informatie van EZ over EIA of Energielijst 2016

Voorwaarden EIA
1. Systeem groter dan 25000 Wp (circa 100 panelen)
2. Aftrek beperkt tot € 750 per kW
3. Aansluiting 3×80 Ampere of kleiner
4. EIA 2016: 58% investeringsaftrek

Budget Subsidie SDE+ 2016 verdubbeld
In maart 2016 stelt RVO – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opnieuw SDE+ subsidie beschikbaar. Het beschikbare budget is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dit betekent 8 miljard in plaats van 4. De kans dat de subsidie wordt toegekend is dus veel groter. Met een goede SDE+ subsidie is een projectrendement van rond de 10% te halen: een aantrekkelijk voordeel voor bedrijven.

Zon&Co helpt met de aanvraag
Zon&Co helpt bij het onderzoeken van de mogelijkheden en de aanvraag. We bieden een dakscan en een haalbaarheidsplan aan. Hieruit blijkt wat de mogelijkheden zijn. We helpen met de SDE+ aanvraag en maken een ontwerp die we toelichten in een offerte.

Voorwaarden SDE+
1. Grootzakelijke aansluiting groter dan 3×80 Ampere
2. Systeem van minimaal 60 zonnepanelen

Meer weten? Heeft u interesse, neemt u dan contact met ons op.