Woning geschikt voor zonnepanelen?

Vrijwel overal is zonne-energie toepasbaar. Om een zonne-energiesysteem te plaatsen doet u er goed aan rekening te houden met onderstaande punten.

instralingsdiagramLigging en oppervlakte dak
Voor het plaatsen van zonnepanelen op of bij uw woning of bedrijfspand  is het belangrijk dat u een schaduwvrij dak heeft met een gunstige ligging ten opzichte van het zuiden (oriëntatie).

Wat heb ik nodig en wat levert het op?
In Nederland levert een zonnestroomsysteem op een schuin dak per jaar ongeveer 140-195 kWh per m2 op. De opbrengst van zonnepanelen wordt uitgedrukt in kilowattpiek per uur (kWh). Het vermogen van een paneel in Wattpiek (Wp). Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt per jaar tussen de 3600 en 4000 kWh stroom. Dit kan met een een zonnestroomsysteem van gemiddeld 14 zonnepanelen worden opgewekt. Hiervoor is ongeveer 25 m2 schuin dakoppervlak nodig. Bij een plat dak is meer oppervlak nodig.

Oriëntatie schuin dak
Op een schuin dak of een dak met een oost of west-oriëntatie is de opbrengst nog erg goed. Een zonne-installatie op het zuiden werkt uiteraard het beste. Maar afwijkingen in richting en hellingshoek leiden in de meeste gevallen tot geringe verliezen. Zelfs een horizontale montage is gunstig. Dit komt doordat de meeste energie in de zomermaanden wordt opgewekt waarbij de zon hoog aan de hemel staat.

Oriëntatie plat dak
Bij een plat dak is de oriëntatie zelf te kiezen en kan de meest optimale ligging (30 graden en richting het zuiden) gekozen worden. Voor een plat dak dienen de rijen van de zonnepanelen nog een onderlinge afstand van elkaar te houden om onderlinge overschaduwing te voorkomen. Als vuistregel is een afstand van 3-4 maal de rij hoogste nodig. Hierdoor is ongeveer een drie maal zo groot dakoppervlak nodig dan het benodigde paneeloppervlakte. Voor een systeem van 3500 Wp is dus ongeveer 75 m2 nodig.

Kleinere hoek en oost-west opstelling
Eventueel kunnen de zonnepanelen onder een kleinere hoek worden geplaatst (5-20 graden). Hierdoor is minder dak-oppervlakte nodig en kan vaak een extra rij panelen worden geplaatst. Zonnepanelen worden daarnaast steeds vaker in een oost-west opstelling geplaatst. Hierdoor kan het dak optimaal worden benut, is minder ballast nodig en is de opbrengst zelfs nog steeds goed!

Schaduw
Schaduw op zonnepanelen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Schaduw zorgt er direct voor dat de elektriciteitsproductie verminderd. Ook schaduw over een deel van een zonnepaneel, bijvoorbeeld door een schoorsteen of afvoerpijp, zorgt ervoor dat het totale paneel slechter functioneert. Dit wordt opgelost door met zogenaamde poweroptimizers te werken. Zon&Co werkt met het omvormersysteem van SolarEdge  Meer lezen over optimizers?