Veelgestelde vragen

/Veelgestelde vragen

BTW op uw zonnepanelen kunt u als particulier terugvragen. Een besparing tot wel 21% .
Plaatst Zon&Co uw zonnepanelen, dan kunnen wij de teruggave voor u verzorgen. Lees meer

Zonnepanelen vormen meer en meer onderdeel van het straatbeeld in Nederland. De techniek wordt inmiddels standaard toegepast. De aandacht gaat daarnaast steeds meer uit naar het verminderen van het gasverbruik. In een zonnepaneel wordt 16% van de energie omgezet in stroom. De overige 84% wordt omgezet in warmte. Een logische stap dus om dezelfde panelen ook voor het opwekken van warmte te gebruiken. Dat kan met zogenaamde combinatiepanelen (PVT).

Zon&Co installeert PVT panelen in de regio Amsterdam. PVT betekent: Photovoltaïsch Termisch = Zon en Warmte dus. Het zijn hybride panelen die zowel stroom als warmte leveren. Zonnepanelen voor elektriciteit worden gecombineerd met een zonneboiler voor warm water. Een PVT systeem kan ook aan een warmtepomp worden gekoppeld. Hierdoor kan een huis ook worden verwarmd met zonne-energie. Meer over PVT en de verschillende systemen die Zon&Co aanbiedt.

Een verhuizing of verbouwing is een mooi moment energiebesparende maatregelen te overwegen. De woonwijk is uiteraard bepalend. Hoe ouder de wijk of woning, des te moeilijker het is om bijvoorbeeld van het gas af te gaan. Het is slim om bij de gemeente na te vragen of er al plannen zijn om de wijk van het gas af te halen. Nieuwbouwwijken worden steeds vaker gasloos gebouwd. Zorg bij een verbouwing primair voor goede isolatie. Dat verdien je altijd terug. Kies verder bij de aanschaf van een nieuwe keuken voor inductie. Hypotheekverstrekkers bieden de mogelijkheid om verduurzaming mee te financieren in de hypotheek.

zonne_energieLicht en warmte
De zon is een planeet die door kernfusie continue veel straling in de vorm van licht en warmte uitstraalt. Nagenoeg alle energie op aarde is direct of indirect afkomstig van de zon. De zon levert de aarde ongeveer 2500 maal zoveel energie als we met z’n allen in totaal verbruiken(!). Nederland ontvangt van de zon per jaar ongeveer 50 maal het totale jaarlijkse energie verbruik.

Soorten zonne-energie
Directe zonne-energie kan worden onderscheiden in passieve en actieve zonne-energie. Passieve zonne-energie is licht en warmte die je direct ontvangt door bijvoorbeeld je ramen van je huis. Actieve zonne-energie wordt verdeeld in zonneboilers (voor warm water / verwarming) en zonnepanelen, die voor elektriciteit zorgen.

Daglichtpanelen
Nederland mag dan wel geen zon overgoten land zijn, maar zonne-energie is zeker goed toepasbaar. Het verschil in instraling vergeleken met noord Afrika is maar een factor 2. Zonnepanelen doen het niet alleen wanneer de zon schijnt; ook met een dik wolkendek doen de zonnepanelen hun werk.  We zouden zonne-panelen ook wel “daglicht-panelen” kunnen noemen.

Zonnecellen
Een zonnepaneel, ook wel PhotoVoltaïsch-paneel of PV-paneel genoemd, is opgebouwd uit zo’n 40-80 zonnecellen. Een zonnecel is een kleine energiecentrale die het opgevangen zonlicht omzet in elektrische energie.

Bruikbare stroom
De elektrische energie wordt door een omvormer omgezet van gelijkstroom in wisselstroom (230V). De omvormer kan met een normale stekker aangesloten worden aan een wandcontactdoos (stopcontact) en zo zijn energie doorgeven aan het netwerk. Deze stroom kan direct gebruikt worden en wat er over blijft, wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Er zijn diverse redenen waarom mensen zonnepanelen aanschaffen. Zon&Co zet er een aantal voor u op een rij.

Meest veelbelovende duurzame energie bron

Dat zonne-energie zo veelbelovend is, komt doordat de prijs van de systemen al jaren gestaag afneemt. Regelmatig worden er ontdekkingen gedaan die, ofwel het rendement verhogen, ofwel de productieprijs laten dalen. Er is ook een direct verband met de hoeveelheid zonne-systemen die wereldwijd verkocht worden en de prijsdaling. Bij elke verdubbeling van de verkoop in de wereld zakt de prijs met 20%. En het gaat heel hard. De afgelopen paar jaar is de markt met 50% per jaar gegroeid! Momenteel is de prijs van zonne-elektriciteit al goedkoper als de prijs die consumenten voor hun elektriciteit betalen.

Energiebesparing

Als je als consument of bedrijf  al je mogelijkheden voor energiebesparing en consuminderen hebt bereikt, dan is de volgende stap om groene energieproducent te worden. Met een zonne-energiesysteem is het mogelijk om je totale elektriciteitsgebruik zelf op te wekken. Zonnepanelen zijn dan ook een belangrijke stap naar de energie-neutrale woningen van de toekomst.

Klimaatverandering en CO2 reductie

Hoe we de cijfers nu ook draaien of keren, het CO2 gehalte in de atmosfeer is door menselijk toedoen naar buitensporige proporties gestegen.  Door kennisinstituten en onderzoeksinstellingen wordt unaniem aangegeven dat we niet meer kunnen wachten op de beste of de goedkoopste oplossing voor het CO2 overschot. Alle mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben moeten optimaal worden ingezet om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken.

De duurzame energiebron met geringe nadelige bijeffecten

Een zonnepaneel heeft nauwelijks onderhoud nodig, maakt geen geluid, stinkt niet  en is makkelijk te plaatsen op ieder dak. Bovendien heeft deze schone energiebron geen maatschappelijke nadelen van veel andere duurzame bronnen. Zoals waterkracht die gebruik maakt van bestaande ecosystemen, die daardoor worden aangetast of verdwijnen. Of bijvoorbeeld biomassa (1e generatie) dat de concurrente aan gaat met voedsel en daarvan de prijs verhoogt. Zonnepanelen op ieder zijn dak is de meest democratische manier van energie opwekken; de zon is van ons allemaal!

Onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen

Onze energiebehoefte wordt voor het grootste gedeelte gedekt door olie, gas en kolen. De fossiele brandstof winning  en het transport zijn de bron van veel menselijk leed, oorlogen en vervuiling. Ook de beschikbaarheid van olie uit onstabiele regio’s is onzeker en al vele jaren wordt gespeculeerd wanneer de olie op zal zijn (Oil-Peak). Voldoende reden om over te schakelen op andere duurzame en lokale energiebronnen.
– Zie Peak-oil

Bijdragen aan een duurzame toekomst

Het is duidelijk dat wij op deze schaal niet door kunnen gaan met de vervuiling en uitputting van onze leefomgeving. De overgang naar een duurzame energievoorziening is slechts een van de eerste stappen die gezet zal moeten worden. Met het aanschaffen van zonnepanelen ben je zelf in staat een positieve bijdrage te leveren.

Financieel

Zonnepanelen zijn een zeer goede investering. Naast de vele lokale en nationale subsidies zijn zonnepanelen een directe manier om op uw energie rekening te besparen. Zelfs zonder subsidies is het al aantrekkelijk om te investeren in uw eigen zonne-centrale. In de sectie “kosten” behandelen we een paar reken voorbeelden. Het is vandaag al mogelijk om uw stroomprijs voor de komende 25 jaar vast te zetten op een lagere kWh prijs dan u nu aan het energiebedrijf betaald!

Uw eigen energie opwekken is geweldig!

Op het moment dat u zonnepanelen in gebruik neemt gaat er een bewustzijn op dat de energie die wij gebruiken niet zo maar vanzelf is. Om dan zelf deze energie op te wekken is een geweldig gevoel. Voor het eerst uw meter terug zien draaien doet uw ogen en mond openen; en die van buren, familie  en vrienden helemaal. U bent baas van uw eigen elektriciteitsvoorziening. Hiermee maakt u zich een stuk minder afhankelijk van de grote monopolistische energie maatschappijen.

Daarnaast wordt u vanzelf meer energie bewust en zuiniger met energie als u uw eigen zonnepanelen  op uw dak heeft!

Zonnepanelen worden gekocht om zelf elektriciteit op te wekken, om duurzame energie te gebruiken en om de energierekening te verlagen. Bij de aanschaf wordt vooral gelet op een lage aanschafprijs per eenheid vermogen (Euro/Wp).

Een lage aanschafprijs is belangrijk maar het is nog belangrijker om te letten op de laagste kosten voor je elektriciteit over een langere periode. Het is gebruikelijk om deze kosten uit te drukken in de “Total Cost of Ownership” (TCO). Als je dit als uitgangspunt gebruikt, wordt kwaliteit belangrijk. Bij een PV-systeem zijn de volgende aspecten belangrijk voor een kwalitatief goed systeem:

  • Een goed ontwerp afgestemd op de wensen van de gebruiker
  • Een goede systeemconfiguratie met passende componenten
  • Kwalitatief goede materialen met een lange levensduur en goede garantie
  • Een duurzame en veilige montage
  • Monitoring en storingsdetectie voor lange termijn
  • Een betrouwbaar installatiebedrijf waar je op kan terugvallen bij problemen, aanpassingen en uitbreidingen.

Zonne-energie is op veel plaatsen toepasbaar. Er is verrassend veel mogelijk. Als u overweegt te investeren in zonnepanelen, dan helpen wij u alvast aan een aantal punten waar u rekening mee kunt houden. Is uw woning geschikt?

Wij krijgen vaak telefoontjes over de geschiktheid van elektrameters voor het registreren van de opgewekte zonnestroom.
In Nederland zijn veel verschillende meters in omloop. Het is niet altijd aan de buitenkant te zien of de meter inderdaad geschikt is om automatisch te salderen* of de terug geleverde energie te registreren.

Veelvoorkomende meters
Hieronder staan een aantal meest voorkomende meters die in uw de meterkast kan hangen. Dit zijn meters tot 3x80A. Voor een grotere aansluitwaarde zijn vaak andere meters geïnstalleerd.

1. Ferrarismeter

Deze analoge meter is zeer geschikt indien u zonnepanelen heeft of wilt aanschaffen. Op de momenten dat de zonnepanelen meer stroom leveren dan dat u verbruikt zal deze meter automatisch terugdraaien.  U hoeft uw zonnepanelen niet te laten registreren bij de netbeheerder. Let wel op dat een negatief verbruik wel tot problemen kan leiden bij zowel de netbeheerder als uw stroomleverancier omdat ze lastig kunnen (willen) omgaan met negatieve meterstanden. (ons advies hiervoor is Greenchoice zij gaan hier wel goed mee om). Deze meters worden niet meer opgehangen; wees hier dus zuinig op en laat hem niet vervangen.

2. Analoge meter zonder draaischijf

Deze meter lijkt op de ferraris maar is niet geschikt om te salderen of teruglevering te registreren. Indien u  zonnepanelen heeft, of wilt, zal u een andere meter moeten laten installeren door uw netbeheerder. Uw nieuwe meter zal in bijna alle gevallen van het het model zijn wat onder nummer 3 staat beschreven

3: Digitale meter met teruglever registratie

Bij nieuwbouw of gerenoveerde elektravoorzieningen zal in de meeste gevallen de onderstaande meter in uw meterkast hangen. Deze digitale meter heeft een apart telwerk voor terug geleverde energie. Deze meter is dus geschikt indien u zonnepanelen heeft.U dient wel uw netbeheerder te laten weten dat u zonnepanelen heeft zodat ze de meterstanden van teruglevering ook opnemen en juist doorgeven aan uw stroomleverancier. Let wel op dat ze dit op een juiste manier verwerken!

4. Digitale meter zonder teruglever registratie

Er bestaan helaas ook digitale meters zonder teruglever registratie. Deze zijn veelal geplaatst bij mensen die klant zijn bij Oxxio. Deze meters zijn op afstand uit te lezen (soort van slimme meter) maar zijn niet zo slim dat ze ook de teruggeleverde energie kunnen registreren.Ons advies is om deze te laten vervangen door uw netbeheerder.

5. Slimme meter

De overheid heeft onlangs toch besloten om de slimme meter op “vrijwillige” basis uit te rollen.U kunt deze dus aangeboden krijgen door uw netbeheerder. Wij adviseren mensen met een feraris meter om deze altijd te laten hangen! Het is nog niet definitief bekend wat voor type meter de slimme meter wordt of dat hij zo slim is om ook teruggeleverde energie te registreren. De meter biedt wel een aantal voordelen zoals een beter inzicht in uw verbruik; echter een bewust mens kan dit volgens ons ook prima zelf.Indien u het niet zeker weet of uw meter geschikt is, kunt u ons altijd een mail sturen met de foto van uw meter of contact opnemen met uw netbeheerder*salderen: aan het net geleverde stroom verrekenen met uw verbruik (aan het net ontrokken stroom). Dit is wettelijk verplicht!

De kosten zijn afhankelijk van de omvang van de installatie, het merk en type zonnepaneel, het type dak en de locatie van het systeem. Eigenlijk kun je niet spreken van kosten maar gaat het om een investering. Jaarlijkse stijgen de energiekosten en zonnepanelen hebben een lange levensduur. Met de aanschaf van zonnepanelen stijgt de waarde van uw huis. Dat maakt investeren in zonnepanelen een zekere investering. U zet als het ware uw stroomprijs voor de komende 30 jaar vast. Dit kan nu al tegen een lager tarief dan de huidig marktprijzen.

Zon&Co levert alleen A-merk materialen; en biedt dit aan voor een nette prijs. Het vergelijken van offertes is lastig. Vaak wordt gewerkt met andere uitgangspunten. Heeft u hier hulp bij nodig, dan bent u van harte welkom. Vraag vrijblijvend een offerte aan of neem contact op voor een bezoek aan huis.

Met uw zonnepanelen wekt u energie op. Een deel van deze energie verbruikt u zelf. Uw huishouden draait op dat moment dus op 100% zonnestroom. Dat wat u niet gebruikt levert u terug aan het openbare net. Uw elektriciteitsmeter geeft aan hoeveel u teruglevert. Maar als de zon niet schijnt, heeft u ook energie nodig. U verbruikt op dat moment meer dan dat u zelf op wekt. Deze energie ontvangt u van uw energiebedrijf.

Wat is salderen?
Aan het eind van het jaar wordt de door u afgenomen stroom verrekend met de stroom die u heeft teruggeleverd. Op uw energierekening staat hoeveel energie uw energiebedrijf heeft geleverd. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die u met uw zonnepanelen heeft terug geleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen.

Rekenvoorbeeld salderen
U verbruikt in een jaar: 4.000 kWh aan elektriciteit.
Uw zonnepanelen wekken dat jaar 2.500kWh op
Uw eindafrekening van de energieleverancier zal 4.000-2.500 = 1.500kWh zijn.

Meer informatie over salderen.
Artikel Holland Solar – september 2015

Zon&Co gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Annuleren