PVT paneel warmte en elektraDe overheid wil de komende jaren dat Nederlandse huizen en bedrijven meer door duurzame warmte worden verwarmd. Hiermee wordt energie bespaard en CO2-uitstoot teruggedrongen. Daarom is er dit jaar een subsidieregeling voor kleinschalige, duurzame warmte. Met de ISDE – investeringssubsidie duurzame energie wordt een tegemoetkoming gegeven voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Goed nieuws voor mensen die willen investeren in PVT panelen! Een PVT-systeem combineert immers een zonneboiler met een zonnestroomsysteem.

Wat is PVT?
PVT panelen zijn hybride panelen die zowel stroom als warmte leveren. Zonnepanelen voor elektriciteit worden gecombineerd met een zonneboiler voor warm water. PVT betekent Photovoltaïsch Termisch. Het paneel ziet eruit als een normaal zonnepaneel en is aan de achterzijde voorzien van een watercircuit.

Kostenreductie van 20%
Zon&Co zorgt ervoor dat haar PVT-systemen (regio Amsterdam) zodanig worden aangeboden dat klanten van de subsidieregeling kunnen profiteren. Na de geplande startdatum, begin januari worden de details van de definitieve regeling bekend gemaakt. De subsidie vergoed zo’n 20% van de kosten. Wij hebben inmiddels diverse aanvragen voor een PVT systeem met subsidie in behandeling. In de subsidiepot zit dit jaar 70 miljoen euro. De verwachting is dat de subsidie indien nodig, wordt aangevuld. De Meerjarige ISDE-regeling loopt tot en met 31 december 2020.

Warmte en elektriciteit
Een PVT-systeem maakt met zonne-energie zowel warmte als elektriciteit. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het warmtedeel van het systeem. Om die reden splitst Zon&Co het systeem ook financieel in een warmte en een elektriciteits-deel. Bij een verwachte investering van € 4.000,- voor het warmte-deel bedraagt de subsidie ongeveer € 800,- En dat biedt nieuw perspectief en een interessante mogelijkheid om je huis dubbel te verduurzamen.  

Uniform geheel
Afhankelijk van uw wensen, de ruimte op het dak en uw elektriciteitsverbruik kunnen PVT panelen – worden geplaatst. Het systeem kan gemakkelijk worden en mooi worden aangevuld met normale zonnepanelen. Deze panelen zien er hetzelfde uit. Dit geeft een rustig uniform beeld op uw dak. 

Interesse?
Heeft u interesse? Laat het ons weten. We houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer info
ISDE: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde
PVT systeem van Zon&Co – regio Amsterdam: https://zonenco.nl/producten/zonenwarmte/