Projectomschrijving

Onze klanten zijn zeer divers. Wij leveren aan particuliere klanten, MKB, overheden, sportverenigingen, VvE’s en coöperaties. Elke klant is anders en het blijft voor ons telkens uitdagend om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de specifieke wensen. Dit keer installeerden wij 174 zonnepanelen voor Basisschool Achtsprong in Amsterdam Zuidoost. 

Oost West en Zuid georiënteerd
Om zoveel mogelijk energie op te wekken, combineerden wij een zogenaamde oost-west installatie met een zuidelijk georiënteerd zonnestroomsysteem. Omdat op het dak sprake is van schaduwvorming door bomen en opbouw, deden wij een schaduwanalyse. Op basis van deze analyse maakten wij een ontwerp voor een zo optimaal mogelijke opstelling. Door het platte dak van Basisschool Achtsprong slim te benutten, kan maximaal zonne-energie worden opgewekt. Oost-west opstellingen leveren vaak verrassend veel zonne-energie. Zon&Co won de aanbesteding van de Gemeente Amsterdam op basis van het beste ontwerp met de hoogste opbrengst zonne-energie.

Basisschool Achtsprong
Basisschool Achtsprong is een basisschool op levensbeschouwelijke grondslag in Amsterdam Zuid-Oost. Sinds 19 mei 2016 is de school gehuisvest in een volledig nieuw schoolgebouw. Dit schoolgebouw kenmerkt zich door overzichtelijkheid en rust, dit alles met natuurlijke elementen. Vanaf september 2016 wekt de school haar eigen energie op via de 174 zonnepanelen op het dak. Een mooie stap richting duurzaamheid. Meer over basisscholen.

Technische details
Zonnepanelen: 174 SolarWorld
Omvormers: SolarEdge
Vermogen: 45.240 Wp
Jaaropbrengst: 38.400 kWh