Projectomschrijving

Eind augustus 2018 werd een collectief zonnestroomsysteem met ruim 500 zonnepanelen op het dak van het Nova College in Haarlem in gebruik genomen. Het collectieve zonnestroomdak werd mogelijk gemaakt door regionale energie coöperatie Kennemer Energie en Zon&Co ontwierp de installatie en installeerde het systeem.

Kennemer Energie
Het Nova College voor MBO-opleidingen in Haarlem wil als school verduurzamen. Hiervoor is een speciale werkgroep opgericht: Energiebesparing en opwekking. De school besloot tot een samenwerking met Energie coöperatie Kennemer Energie dat het gebruik van zonnepanelen in Haarlem stimuleert. Eigenaren van bedrijven en instellingen zoals het Nova College kunnen hun daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen. Burgers en organisaties die geen ruimte hebben op hun eigen dak, kunnen in deze zonnepanelen investeren. Zo wekken op deze manier toch zelf lokale, duurzame energie op.

Dakpotentie omgeving Haarlem
Het Nova College geeft op haar website aan dat er in Haarlem en omgeving maar liefst 79.000 gebouwen staan, waarvan ruim 40% procent daken heeft die geschikt of zeer geschikt zijn voor zonnepanelen. Een van die daken is dat van het Nova College. Kennemer Energie heeft gezorgd voor de installatie van een zonnestroomsysteem, zorgt voor het onderhoud van het systeem en de financiële afwikkeling.

Zonnepanelen voor Nova College
Er zijn 504 zonnepanelen op het dak van het bestaande gebouw geplaatst. Ruim 100 deelnemende huishoudens in zowel Haarlem als Overveen wekken nu groene lokale energie op. De bewoners in de directe omgeving kregen voorrang om in de zonnepanelen te investeren. Zij hebben als buurt de lasten van de school. Op deze manier kan de school iets terugdoen voor de buurt. Meer informatie

Technische details
Zonnepanelen: 504 x Q Cells
Omvormer: SolarEdge
Vermogen: 153.720 Wp
Jaaropbrengst: zo’n 138.000 kWh