Projectomschrijving

Op het dak van de Praxis bij Westerpark in Amsterdam heeft Zon&Co voor Coöperatie GWL Ecostroom 352 zonnepanelen geïnstalleerd. Dit is een van de coöperatie-projecten die wij dit voorjaar hebben ontworpen, gemonteerd en aangesloten. De Praxis is gevestigd in een voormalige fabriekshal aan de Slingelandtstraat.

De coöperatie GWL Ecostroom is initiatiefnemer van het project ‘Zonnepanelen op de Praxis’. Deelnemers zijn bewoners rond het terrein van de Gemeente Waterleidingen in Amsterdam, het zogenaamde GWL- terrein en de Staatsliedenbuurt. De financiering van de zonnepanelen werd geregeld via de zogenaamde Postcoderoos regeling.

Projectdetails
Zonnepanelen: 352 x Aleo
Omvormers: 4 x Delta
Vermogen: 89.760 Wp
Jaaropbrengst: 80.700 kWh