Projectomschrijving

De Amsterdamse voetbalvereniging TABA vroeg ons om een zonnestroominstallatie te installeren. Zon&Co plaatste daarom 58 zonnepanelen van het Duitse SolarWorld op het dak van de sportaccommodatie in de Amsterdamse Watergraafsmeer op sportpark Drieburg. De voetbalclub investeert in zonnepanelen en zet daarmee een eerste duidelijke stap richting een duurzame vereniging.

Zonnepanelen dekken verbruik
De zonne-energie die de 58 zonnepanelen opwekken, is voldoende om het volledige verbruik van de voetbalclub te dekken. Denk hierbij aan het energieverbruik van de kantine, de keuken, de apparatuur en de verlichting. De zonnepanelen liggen op het platte dak van de kantine en zijn op het zuiden gericht. Omdat er sprake is van schaduwvorming van omringende bomen is het systeem aangesloten op een omvormersysteem van SolarEdge.

Gemeente Amsterdam
Om het project te realiseren is de voetbalclub een lening aangegaan met de Gemeente Amsterdam. Hiervoor volgde de vereniging de zogenaamde klimaatroute.  Klimaatroute begeleidt onder andere sportverenigingen richting duurzaamheid en maximale kostenbesparing. Inmiddels zijn ruim 150 verenigingen begeleid naar een meer energie-efficiënt gebruik van clubhuis en velden. Op energiekosten van sportverenigingen kan veel worden bespaard. Onder andere door het investeren in zonnepanelen. De nieuwe subsidieregeling Energiebesparing Sportverenigingen biedt verrassende mogelijkheden.

Opbrengst zonnepanelen TABA online
Iedereen kan via de Energiemonitor van SolarEdge volgen wat de zonnepanelen van TABA aan energie opwekken. Via deze speciale website kunnen de prestaties van de panelen worden gevolgd. Er staat tevens een link op de homepage van TABA.  Direct naar de opbrengst TABA

Technische details
Zonnepanelen: 58 x SolarWorld
Omvormersysteem: SolarEdge
Vermogen: 16.820 Wp
Jaaropbrengst: 14.200 kWh