Projectomschrijving

Pronken met zonnepanelen
De gebroeders Pronk in Broek in Waterland hebben twee grote daken van stallen beschikbaar gesteld voor zonnepanelen. Hiervoor worden twee afzonderlijke zonnestroomprojecten opgestart. Midden september werd allereerst de oostelijk gelegen stal uit 2006 met 864 zonnepanelen door Zon&Co vol gelegd en opgeleverd. Later volgt het tweede project op de westelijke stal uit 2011.

Zon op Waterland
Via de coöperatie Zon op Waterland, aangesloten bij Zon op Nederland, kunnen particulieren via de postcoderoos regeling investeren in zonnepanelen op daken van bestaande gebouwen, vaak boerderijen. ‘Waterlanders’ die zelf geen zonnepanelen op hun eigen huis kunnen of willen leggen, kunnen deelnemen aan deze projecten. Zie ook de video over Zon op Waterland van Omroep PIM

Voorgaande projecten
Er zijn inmiddels in Broek in Waterland al succesvolle projecten gerealiseerd. Lees ook: Zon op Waterland en Nog eens 272 zonnepanelen voor Zon op waterland

Technische details
Zonnepanelen: 864 x Q Cells
Opstelling: Oost west
Omvormer: SolarEdge
Vermogen: 246.240 Wp
Jaaropbrengst: zo’n 209.300 kWh