Projectomschrijving

In Broek in Waterland is de animo voor zonnepanelen groot. Veel inwoners willen samen investeren in zonne-energie. Eind 2016 installeerden wij daarom in opdracht van coöperatie Zon op Waterland de eerste 272 zonnepanelen op een ligboxenstal in de Noordmeer polder. Maar dit was lang niet genoeg. In mei 2017 plaatsten wij daarom nog eens 370 zonnepanelen: 332 voor Zon op Waterland en 38 voor de ondernemer zelf.

Nog een dak graag!
Het eerste project is goed ontvangen. Al snel bleek genoeg interesse voor een tweede project van dezelfde omvang. Hiervoor is uitgeweken naar een tweede dak aan de overkant. In mei zijn hier nog eens 370 zonnepanelen geplaatst. En nog is de buurt niet klaar. Voor een derde project staat de inschrijving open. Zolang er belangstelling is en er aanvragen binnen blijven komen, wordt gezocht naar nieuwe daken om zonnestroominstallaties op te realiseren. Er is inmiddels een wachtlijst.

Hoe werkt deelname aan een coöperatie?
Allereerst wordt een deelnemer lid van de coöperatie. Er wordt afhankelijk van het aantal toegewezen zonnepanelen geld ingelegd. De coöperatie koopt vervolgens zonnepanelen en geeft opdracht tot het bouwen van een zonnestroominstallatie. De leden zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie en verdienen de investering in zo’n 7 jaar terug. Daarna blijven zij profiteren van de opbrengst van de zonnepanelen. Zij produceren en gebruiken schone en duurzame energie en leveren daarmee een bijdrage aan de beheersing van het klimaatprobleem.

Technische details
Zonnepanelen: 370 x Q Cells
Omvormer: SolarEdge
Vermogen: 107.300 Wp
Jaaropbrengst: 102.000 kWh