Projectomschrijving

Inwoners investeren samen in zonnepanelen op Sporthal Vennewater in Heiloo. Op initiatief van Energiecoöperatie COHESIE heeft Zon&Co dit zonnestroomsysteem op de sportaccommodatie geïnstalleerd. De coöperatie maakt gebruik van de postcoderoos regeling. De eerste 270 zonnepanelen zijn inmiddels een feit.

Goede conditie daken is voorwaarde gemeente
COHESIE streeft ernaar om zonne-energie op te wekken door zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen te plaatsen. De coöperatie mag deze daken van Gemeente Heiloo gebruiken, mits de daken in goede staat zijn. Doel is om in de toekomst ook daken van andere partijen op deze manier in te zetten.

Waarom doen inwoners mee?
Meedoen biedt inwoners van Heiloo en omgeving, maar ook bedrijven en VVE’s voordelen. Het is een manier om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Niet altijd is een eigen dak beschikbaar. Dit kan zijn door de ligging van een dak of door de constructie. Meedoen aan een actie als die van COHESIE is interessant voor mensen die bijvoorbeeld in een appartementengebouw wonen en geen eigen dak hebben. Meer informatie over postcoderoos projecten van Zon&Co

Zon op Vennewater is een project van Zon op Nederland.

Technische details
Zonnepanelen: 270 x SolarWorld
Omvormer: Fronius
Vermogen: 70.200
Jaaropbrengst: 63.000 kWh