Zon&Co ondersteunt het initiatief van de Nationale Energiecommissie. Namens een steeds groter wordende groep mensen doet deze commissie een oproep aan het nieuwe kabinet: Van fossiele naar schone energie in 2030. Een opstap naar nieuwe banen, zekerheid en vrijheid om zelf energie op te wekken.


Wat doet de Nationale Energiecommissie?
De Nationale Energiecommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid voor de energieversnelling. De Nationale Energiecommissie ondersteunt: met geld, coördinatie en planning. Ze maakt innovatie en investeringen los en zorgt dat iedereen weet wat kan, en dat wat kan ook mag worden gerealiseerd.

Oproep nieuwe kabinet
De oproep aan het kabinet luidt als volgt: “Stel als energiedoel: In 2030 Nederland 100% fossielvrij. Wij geloven dat Nederland in 2030 kan zijn overgestapt op 100% duurzame energie.” Dit vraagt om een krachtige doelstelling: In 2030 Nederland fossielvrij; een krachtig verbond van overheid, bedrijfsleven, onderwijs, pensioenfondsen en burgernetwerken en een onafhankelijk werk- en sturingsorgaan zoals de succesvolle Deltacommissie. De Nationale Energiecommissie bestaande uit betrokken burgers, instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties biedt aan haar kennis, ervaring en kracht voor dit doel in te zetten.

Doe mee en onderteken de oproep!
Doe mee! Onderteken net als Zon&Co de oproep aan het nieuwe kabinet. Lees verder