zonne_energieLicht en warmte
De zon is een planeet die door kernfusie continue veel straling in de vorm van licht en warmte uitstraalt. Nagenoeg alle energie op aarde is direct of indirect afkomstig van de zon. De zon levert de aarde ongeveer 2500 maal zoveel energie als we met z’n allen in totaal verbruiken(!). Nederland ontvangt van de zon per jaar ongeveer 50 maal het totale jaarlijkse energie verbruik.

Soorten zonne-energie
Directe zonne-energie kan worden onderscheiden in passieve en actieve zonne-energie. Passieve zonne-energie is licht en warmte die je direct ontvangt door bijvoorbeeld je ramen van je huis. Actieve zonne-energie wordt verdeeld in zonneboilers (voor warm water / verwarming) en zonnepanelen, die voor elektriciteit zorgen.

Daglichtpanelen
Nederland mag dan wel geen zon overgoten land zijn, maar zonne-energie is zeker goed toepasbaar. Het verschil in instraling vergeleken met noord Afrika is maar een factor 2. Zonnepanelen doen het niet alleen wanneer de zon schijnt; ook met een dik wolkendek doen de zonnepanelen hun werk.  We zouden zonne-panelen ook wel “daglicht-panelen” kunnen noemen.

Zonnecellen
Een zonnepaneel, ook wel PhotoVoltaïsch-paneel of PV-paneel genoemd, is opgebouwd uit zo’n 40-80 zonnecellen. Een zonnecel is een kleine energiecentrale die het opgevangen zonlicht omzet in elektrische energie.

Bruikbare stroom
De elektrische energie wordt door een omvormer omgezet van gelijkstroom in wisselstroom (230V). De omvormer kan met een normale stekker aangesloten worden aan een wandcontactdoos (stopcontact) en zo zijn energie doorgeven aan het netwerk. Deze stroom kan direct gebruikt worden en wat er over blijft, wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.