Blog foto JosZou ik meedoen?
Laatst zag ik met mijn gezin de indrukwekkende film ‘12 years a slave’, een waargebeurd12 Years a Slave verhaal over de barbaarse toestanden van de slavernij rond 1850 in het zuiden van Amerika. Na de film stelde mijn zoon Timo (16) een vraag die ik mijzelf op die leeftijd ook stelde: Zou ik meedoen met slavernij als ik toen geleefd had? Ik ben er van overtuigd dat het antwoord op deze vraag ‘JA’ is. Als je in een samenleving leeft waarin slavernij normaal is, zijn er talloze argumenten om gewoon mee te doen. Om je te verzetten tegen deze heersende opvatting is een innerlijke overtuiging, bereidheid tot actie en zijn eventueel offers nodig.

Klimaatverandering
‘Bewijs’ voor deze JA zie ik om me heen. Ik zie het terug in een ander misstand: de Klimaatverandering. Het bewijs voor de klimaatverandering staat al jaren als een huis. De maatregelen om hier wat aan te doen zijn ook al ruimschoots beschikbaar. Toch gebeurt er nog erg weinig en is de argumentatie om niets te doen onevenredig sterk aanwezig. Als er over 150 jaar een film wordt gemaakt over de klimaatverandering kan waarschijnlijk niemand zich voorstellen dat mensen maar gewoon doorgingen met die kolencentrales, benzine auto’s en super vervuilende vliegtuigen.

Ik denk dat de meeste mensen wel aanvoelen dat ze meer actie moeten ondernemen tegen de klimaatverandering. Met duurzame energie en hergebruik van grondstoffen is ook relatief makkelijk te zien dat we die kant op moeten. Volgens Jan-Paul van Soest, auteur van De Twijfelbrigade, zijn dan ook niet de tegenstanders het probleem maar die grote middengroep die het probleem wel zien maar er toch voor kiezen niets doen.

Alles wat aandacht krijgt groeit
Mijn pleidooi is om meer je inuïtie en je hart te volgen. Om werkelijk actie te ondernemen om meer duurzame energie te gaan gebruiken en zelf te gaan opwekken. Het gaat erom dat we met een steeds grotere groep de goede kant op gaan. “Alles wat aandacht krijgt groeit”. Iedereen die nu kiest voor duurzame energie helpt mee aan het verbeteren en versterken van deze sector: dan komen er mooiere zonnepanelen, schonere houtkachels, minder storende windturbines en elektrische auto’s waar we mee naar zuid Frankrijk op vakantie kunnen. Mooi vooruitzicht toch?

Amsterdam september 2015: Jos van der Meer is mede-eigenaar van Zon&Co signaleert al veertig jaar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen en zonne-energie en vertaalt deze door naar betaalbare innovatieve oplossingen voor klanten. Voortaan deelt hij zijn visie, ervaring en kennis via zijn blog.

Meer blogs? Kijk op: Zon&Co Blog